Tổ chức sự kiện lễ khởi công - Các bước thực hiện

1. Kiểm tra điều kiện khởi công theo luật xây dựng.
2. Làm thông báo "Lệnh khởi công".
3. Chuẩn bị công việc khởi công như:
  -  Để hình dung một lễ khởi công cần có bản thiết kế các hạng mục như: Sân khấu,   bandroll, banner, standy, thẻ BTC….và thiết kế tổng thể.
  -  Lên danh sách khách mời và mời khách.
  - Kiểm tra vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng.
  - Chuẩn bị trang thiết bị cần thiết như hộc cát, xẻng, bao tay, mũ bảo hộ dùng cho lễ khởi công.
  - Chuẩn bị khán đài sân khấu, phông màn,bàn ghế, bục phát biểu,trang trí, hệ thống điện, âm thanh, nhân sự…..
4. Thực hiện công việc khởi công như:
Dẫn chương trình
- Thông báo mục đích.
- Giới thiệu thành phần tham gia.
- Giới thiệu đại diện chủ đầu tư phát biểu khởi công, đọc diễn văn …
- Giới thiệu đại diện đơn vị thi công phát biểu
- Giới thiệu đại diện ĐVTV phát biểu
- Giới thiệu các khách mời phát biểu
- Các chương trình khác như văn nghệ…
Kết thúc lễ khởi công
Phân chia nhân viên đón khách,mời nước, tặng quà, giữ xe...

Bài xem nhiều

Statistics

Các thành viên : 8
Content : 229
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 1476616
You are here Giải pháp Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện lễ khởi công - Các bước thực hiện